Medisch dossier opvragen

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart is wettelijk verplicht het medisch dossier van iedere patiënt 15 jaar te bewaren. Ook na het faillissement en een eventueel sluiten van het ziekenhuis blijft deze bewaartermijn van kracht. Dat betekent voor u dat ook de komende jaren uw dossier door u kan worden opgevraagd.

Als u door uw arts bent geïnformeerd over overdracht naar een ander ziekenhuis zorgt MC Slotervaart voor de overdracht van uw medisch dossier naar dit ziekenhuis. U hoeft dan zelf geen actie te ondernemen.

Leest u, voordat u uw dossier opvraagt, ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden - kopie en / of overdracht van (een gedeelte van) uw medisch dossier

Wilt u toch graag zelf uw medisch dossier opvragen en afhalen bij MC Slotervaart; klik hier. Dit kan momenteel wel enkele weken duren.

Machtigt u iemand anders om uw medische gegevens op te vragen? Vul dan het machtigingsformulier in.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.