Medisch dossier opvragen

Printervriendelijke versie

Over welke periode wilt u uw medische gegevens opvragen?

  1. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor 1 juni 2018

  2. Opvragen medische gegevens geregistreerd vanaf 1 juni 2018

  3. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor én vanaf 1 juni 2018

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.