Medisch dossier opvragen

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart is ook na het faillissement en de sluiting van het ziekenhuis wettelijk verplicht het medisch dossier van iedere patiënt 15 jaar te bewaren. Dat betekent dat ook de komende jaren patienten en voormalig patienten hun dossier kunnen opvragen.

Als u door uw arts bent geïnformeerd over overdracht naar een ander ziekenhuis hoeft u echter zelf geen actie te ondernemen. Alle ontvangende zorgaanbieders waar onze patiënten naartoe zijn verwezen voor vervolgbehandeling, kunnen online (alleen met toestemming van de patient!) de medische gegevens van de patiënt inzien in ons systeem. Hierdoor is het niet nodig dat de patiënt zijn eigen medisch dossier meeneemt naar de nieuwe zorgaanbieder.

Leest u, voordat u uw dossier opvraagt, ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden - kopie en / of overdracht van (een gedeelte van) uw medisch dossier

Wilt u toch graag zelf uw medisch dossier opvragen en afhalen bij MC Slotervaart; klik hier. Hierbij informeren wij u dat het voldoen aan een verzoek om een kopie van een medisch dossier door het aantal verzoeken mogelijk langer dan een maand in beslag neemt.

Machtigt u iemand anders om uw medische gegevens op te vragen? Vul dan het machtigingsformulier in.