Prijslijst en facturen

Printervriendelijke versie

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
Een behandeling in het ziekenhuis kost geld. Hoeveel een bepaalde behandeling van een bepaalde aandoening kost, is vastgelegd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een Diagnose Behandeling Combinatie is het geheel van activiteiten en verrichtingen van het ziekenhuis en de medisch specialist(en), dat nodig is om op de zorgvraag van de patiënt het juiste antwoord te kunnen geven. De Diagnose Behandeling Combinatie geeft het totaalplaatje vanaf het eerste consult tot en met de laatste controle. Van alle onderdelen van dat traject is het ziekenhuis nagegaan wat het kost om dat te kunnen leveren.

Aan patiënt en verzekeraar brengen wij een totaalbedrag in rekening. Dat is het totaalbedrag van alle verschillende onderdelen van een DBC. Een prijs dus voor het hele traject dat de patiënt heeft afgelegd. De prijs die een ziekenhuis daarvoor rekent is openbaar.

Wij raden u aan vóórafgaand aan het starten van een behandeling of ingreep contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Zij kunnen u informeren over de hoogte van de vergoeding  waarop u recht heeft.

Hier kunt u een overzicht vinden van de verschillende DBC's met de prijs die MC Slotervaart daarvoor rekent. Zo kan iedereen de prijzen tussen ziekenhuizen vergelijken. 

Kosten belafspraak (telefonisch consult)
In sommige gevallen kan een telefonisch consult in rekening gebracht worden bij uw zorgverzekeraar. Vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij hier vanaf 1 januari 2018 toe verplicht. Dit kan van invloed zijn op uw verplicht eigen risico en, wanneer u het maximum van uw verplicht eigen risico nog niet betaald heeft, betekenen dat u deze kosten zelf moet betalen.

Het telefonisch consult wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar als de belafspraak een hethaalbezoek aan de polikliniek vervangt. Wilt u weten of dit bij u het geval is? Neem dan contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.