Prijslijst en facturen

Printervriendelijke versie

Zorgverzekeringen 2018
Voor 2018 verwacht MC groep wederom met alle zorgverzekeraard afspraken te maken. Wij hopen dit binnenkort te kunnen bevestigen. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.

Zorgverzekeringen 2017
Voor 2017 heeft MC Slotervaart met alle verzekeraars afspraken gemaakt.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
Een behandeling in het ziekenhuis kost geld. Hoeveel een bepaalde behandeling van een bepaalde aandoening kost, is vastgelegd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een Diagnose Behandeling Combinatie is het geheel van activiteiten en verrichtingen van het ziekenhuis en de medisch specialist(en), dat nodig is om op de zorgvraag van de patiënt het juiste antwoord te kunnen geven. De Diagnose Behandeling Combinatie geeft het totaalplaatje vanaf het eerste consult tot en met de laatste controle. Van alle onderdelen van dat traject is het ziekenhuis nagegaan wat het kost om dat te kunnen leveren.

Aan patiënt en verzekeraar brengen wij een totaalbedrag in rekening. Dat is het totaalbedrag van alle verschillende onderdelen van een DBC. Een prijs dus voor het hele traject dat de patiënt heeft afgelegd. De prijs die een ziekenhuis daarvoor rekent is openbaar.

Wij raden u aan vóórafgaand aan het starten van een behandeling of ingreep contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Zij kunnen u informeren over de hoogte van de vergoeding  waarop u recht heeft.

Hier kunt u een overzicht vinden van de verschillende DBC's met de prijs die MC Slotervaart daarvoor rekent. Zo kan iedereen de prijzen tussen ziekenhuizen vergelijken. 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.