Spoedeisende Hulp (SEH)

Printervriendelijke versie

De Spoedeisende Hulp is een goed geoutilleerde afdeling, die voldoet aan alle eisen.

Op deze Medische deelsite willen wij u een beeld geven van de plaats en functie van onze afdeling als onderdeel van MC Slotervaart.

LET OP! 

Het is in MC Slotervaart niet mogelijk om uw kind op te nemen en één of meerdere nachten te laten verblijven voor behandeling en/of operatie. Vanwege deze reden behandelen wij op de Spoedeisende Hulp géén kinderen met ernstige verwondingen en/of ziekten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoge koorts, buikpijn, een val van grote hoogte, problemen met slikken, benauwdheid en/of (heftige) allergische reacties.

Uw kind kan wel op de Spoedeisende Hulp terecht voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden of (ongecompliceerde) botbreuken. Het is echter altijd mogelijk dat uw kind afhankelijk van de ersnt en de aard van de klacht alsnog wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis.

Bijvoorbeeld: Stel dat uw kind is gevallen en het in eerste instantie lijkt alsof hij/zij alleen een hoofdwond heeft die gehecht moet worden. Dan kan het zijn dat na beoordeling van de arts blijkt dat uw kind een hersenschudding heeft en voor observatie zal moeten worden opgenomen. In dat geval verwijzen wij u door naar een ander ziekenhuis bij ons in de buurt. Zij zullen verder zorg dragen voor uw kind.

Doelstelling van de SEH

De afdeling SEH is een afdeling die medische en verpleegkundige hulp biedt aan alle patiënten die een (al dan niet) acute of spoedeisende aandoening hebben. De afdeling SEH heeft een aparte ingang en is 24 uur per dag open.

Kenmerkend voor de SEH is de grote diversiteit aan symptomen, letsels en klachten bij een patiëntenaanbod vanuit alle leeftijdscatogoriën. Te denken valt hierbij aan b.v. traumata, brandwonden, botbreuken of patiënten met aandoeningen aan het hart of aan de longen, ernstige buikklachten, te hechten wonden of patiënten met een hersenbloeding. Maar ook patiënten met psychische klachten en daarmee samenhangende aandoeningen bezoeken de SEH.

Gemiddeld bezoeken zo'n 55 personen per dag de SEH. Het patiëntenaanbod is echter van te voren niet te voorspellen en wisselt elke dag en van moment tot moment. Daarom kan het op een zeker moment rustig zijn, terwijl het vrij kort daarvoor of daarna erg hectisch is. De ene patiënt kan letterlijk met een pleister geholpen zijn, terwijl een ander hoogcomplexe zorg nodig heeft.

Dit alles maakt de SpoedEisendeHulp een dynamische afdeling!