Coloscopiecentrum

Printervriendelijke versie

Coloscopiecentrum Antoni van Leeuwenhoek en MC Slotervaart

Vanaf 2014 wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Dit bevolkingsonderzoek is bedoeld voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar en valt onder verantwoordelijkheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of u bloed in de ontlasting hebt. Deze test wordt thuisgestuurd en kan worden geretourneerd naar de screeningsorganisatie. Als er bij u bloed in de ontlasting is gevonden, vindt er een vervolgonderzoek plaats in een ziekenhuis.

Verwijzingen

Het RIVM geeft bij een positieve ontlastingstest aan waar u een vervolgonderzoek kunt laten uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van postcodegebieden en wachttijd voor het intakegesprek. U kunt een verwijzing krijgen voor een vervolgonderzoek in het 'Coloscopiecentrum Antoni van Leeuwenhoek en MC Slotervaart'. Het Antoni van Leeuwenhoek en MC Slotervaart werken nauw met elkaar samen onder deze naam.

Locatie

Indien u verwezen wordt naar het Coloscopiecentrum, vindt het intakegesprek plaats in het O-gebouw. Dit gebouw bevindt zich tussen MC Slotervaart en het Antoni van Leeuwenhoek, zo'n 100 meter verwijderd van de tram-/bushalte Johan Huizingalaan. U meldt zich bij de balie op de begane grond voor de inschrijving, waarna u wordt opgehaald voor het intakegesprek. 

Colonoscopie onderzoek

Een colonoscopie is een kijkonderzoek in de dikke darm dat uitgevoerd wordt op de afdeling Onderzoek en Behandel Centrum (OBC). Met een endoscoop, een slangetje met aan het uiteinde een miniatuurcamera, gaan we via de anus in de dikke darm.

Nader onderzoek

Als het nodig is, kunnen we met een speciaal tangetje stukjes weefsel weg nemen voor nader laboratoriumonderzoek.

Hoe gaat een colonoscopie in zijn werk?
Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot onderlichaam op uw linkerzij op de behandeltafel. De arts brengt de scoop in via uw anus en schuift hem langzaam op. Dit kan onprettig aanvoelen. Mogelijk moet u van houding veranderen, zodat de slang beter kan doorschuiven. Tijdens het onderzoek blazen we wat lucht in uw darmen om de darmwand beter te kunnen zien.Als we iets zien dat we nader willen onderzoeken, dan nemen we met een speciaal tangetje wat weefsel weg. Hier voelt u niets van.

Voorbereiding
Uw darmen moeten voor het onderzoek leeg en ‘schoon’ zijn. Daarom krijgt u van te voren een dieet, laxeermiddelen en een darmspoelmiddel mee naar huis. Volg daarvan de instructies precies op. Op een speciaal spreekuur legt de verpleegkundige uit hoe het onderzoek verloopt en hoe u zich moet voorbereiden. U hoort dan ook welke medicijnen u wel en niet mag innemen. We raden u aan iemand mee te nemen om u naar huis te brengen.

Na het onderzoek
Als er geen bijzonderheden zijn, hoort u dat meteen. Zijn er stukjes weefsel weggenomen, dan duurt het onderzoek daarvan ongeveer 10 werkdagen. We maken direct een afspraak om die uitslag op de polikliniek met u te bespreken. U kunt wat buikkrampen hebben en mogelijk wat bloedverlies. Dat moet snel minder worden. Als het bloedverlies of de buikkrampen verergeren, moet u contact opnemen met uw arts.

Looproute naar het Coloscopiecentrum

Het Coloscopiecentrum Antoni van Leeuwenhoek en MC Slotervaart is gevestigd in gebouw O. Gebouw O ligt tussen het Antoni van Leeuwenhoek en MC Slotervaart in. Hieronder staat de looproute naar gebouw O aangegeven. Gebouw O staat ook aangegeven op de terreinbewegwijzering.

Let op! Alleen het intakegesprek vindt plaats in het O-gebouw.

Tijdens uw intakegesprek hoort u waar uw coloscopieonderzoek zal worden uitgevoerd. Dit kan zijn op Coloscopie afdeling van MC Slotervaart: polikliniek MDL 2e etage, vleugel D of op de Coloscopie afdeling van het Antoni van Leeuwenhoek: OBC Behandel centrum 2e etage.