Diëtetiek

Printervriendelijke versie

Diëtist


De diëtist is de specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Indien er sprake is van een aandoening/ziekte krijgt u, zo nodig, passende dieetbehandeling en advies. De diëtist behandelt u tijdens uw opname in het ziekenhuis en poliklinisch. Wanneer u een bariatrische operatie (maagverkleining) ondergaat, speelt de diëtist in dit proces een belangrijke rol.

Werkwijze


Tijdens het opnamegesprek op de afdeling worden een aantal vragen gesteld over uw eetlust, gewichtsverloop en of u thuis al bijvoorbeeld bijvoeding gebruikt. Aan de hand van deze vragen wordt een score bepaald. Is deze hoger dan 3 dan komt automatisch de diëtist in consult.
Daarnaast kan de diëtist in consult gevraagd worden om een dieetbehandeling op te starten passend bij de reden van opname. Dit kan tijdens de gehele opname.
Indien u met ontslag gaat wordt in overleg met u afgesproken hoe de begeleiding na ontslag voortgezet kan worden.

Poliklinische afspraken

De algemene poli wordt op afspraak gepland. Het eerste gesprek bij de diëtist duurt ongeveer 1 uur, voor vervolgconsulten wordt een half uur gereserveerd.
Poliklinische behandeling vindt alleen plaats na een verwijzing door een specialist van het ziekenhuis. Een verwijzing van de huisarts wordt niet in behandeling genomen.
Uw specialist weet met welke verwijzing u bij ons terecht kunt. Mocht u niet bij ons terecht kunnen dan kunt u zelf een diëtist bij u in de buurt zoeken (bijvoorbeeld op www.nvdietist.nl, www.dieetditdieetdat.nl).

Bariatrie

De diëtist is onderdeel van het behandelteam van de bariatrie. Als u zich aanmeldt voor bariatrie en u gaat door voor screening dan krijgt u een afspraak bij één van de diëtisten. Een intake gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
Voor cliënten die het traject bariatrie doorlopen is het een pré dat zij in de laatste 5 jaar een begeleide afvalpoging onder begeleiding van een diëtist hebben gedaan. Deze poging moet minimaal 3-6 maanden lang zijn geweest en er moeten minimaal 4 afspraken nagekomen zijn. Wij kunnen vragen om een verslag van die behandeling. Een diëtist bekend met bariatrie kunt u vinden via www.nvdietist.nl, www.dieetditdieetdat.nl en via www.ndcb.nl.
Indien u de laatste 5 jaar niet, of onvoldoende, onder begeleiding van een diëtist bent geweest, dan is het advies om u bij een diëtist bij u in de buurt aan te melden. Het doel van de begeleiding van de diëtist bij u in de buurt is om het eetpatroon aan te passen aan de richtlijnen na bariatrie. Daarnaast kunt u onder begeleiding werken aan een (eventueel) gewichtsdoel. Het is niet mogelijk om deze begeleiding van de diëtist het MC Slotervaart te ontvangen. De diëtisten van het MC Slotervaart doen het screeningsgesprek en de begeleiding (kort) na de operatie. Zo nodig begeleiden zij bij problemen op voedingsgebied na de operatie.
Indien u besluit om u niet aan te melden bij een diëtist bij u in de buurt dan kan het zo zijn dat de diëtist aan de hand van het screenings gesprek besluit dat dit alsnog noodzakelijk te vinden dat u een voortraject bij een diëtist bij u in de buurt gaat volgen.

Afmelden

Bent u verhinderd, neemt u dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch contact op met de afdeling Diëtetiek. U kunt ook inspreken op de voicemail. Zie het kopje contact voor meer informatie.

Locatie


De polikliniek Diëtetiek bevindt zich op de 6e etage. De wachtkamer bevindt zich bij de liften op de 6e etage. U hoeft zich niet te melden, u kunt plaatsnemen in de wachtruimte. De intake gesprekken voor Bariatrie vinden hier ook plaats. 

De voorlichtingen van de diëtist in het traject bariatrie vinden op andere locaties plaats. Deze informatie staat in de folder die u bij uw eerste afspraak in het traject heeft gekregen.

Contact


Voor het telefonisch spreekuur belt u tussen 09:00 - 09:30 uur naar de afdeling diëtetiek: 020-5124560.
Indien er buiten deze uren wordt gebeld of wanneer de lijn bezet is, heeft u de mogelijkheid onze voicemail in te spreken. 
Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Voor het verzetten van afspraken van de bariatrie kunt u bellen naar 020-5124666.

Medewerkers

  • Antoinette Drexhage
  • Magdalena Gorzelak
  • Agnes Luijten
  • Jacqueline den Otter
  • Chantal Pleune
  • Ashley Senff
  • Tessa Slieker
  • Anneloes Sol
  • Suzan Westerlaken
  • Nikki Kremer

De diëtisten van MC Slotervaart zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici.