Pathologie

Printervriendelijke versie

De afdeling pathologie heeft wegens het faillisement haar activiteiten moeten beëindigen.

Wij willen alle collega's binnen en buiten het MC Slotervaart en alle insturende huisartsen bedanken voor de goede samenwerking. Het was ons een eer en genoegen samen met jullie vorm te geven aan zo goed mogelijke patiëntenzorg.

Namens alle medewerkers van de afdeling pathologie,

Claudie Flohil en Johan Westerga, pathologen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.