Reumatologie

Printervriendelijke versie

Reumatologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met patiënten met niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, bindweefsel en botten). In MC Slotervaart is de vakgroep reumatologie een onderdeel van de vakgroep interne geneeskunde.

Er zijn meer dan 200 reumatische aandoeningen. Vele worden gekenmerkt door ontsteking van een of meer gewrichten (artritis), meestal veroorzaakt door een ongewenste activiteit van het eigen afweerapparaat (auto-immuunziekten). Tegenwoordig zijn er effectieve behandelmogelijkheden waardoor beschadiging van de gewrichten door het ontstekingsproces kan worden voorkomen.

Naast de gewrichtsaandoeningen valt onder de reumatologie een groep ontstekingsziekten, die ook in andere delen van het lichaam schade veroorzaken bijvoorbeeld in de bloedvaten, de longen, het hart, de nieren, de huid en de spieren. We noemen dit systemische auto-immuunziekten of kortweg systeemziekten zoals bijvoorbeeld SLE, M. Sjögren, vasculitiden.

Tenslotte houdt de reumatoloog zich bezig met gewrichtsklachten ontstaan door “slijtage” van kraakbeen (artrose). Ook klachten door slijtage of ontsteking van slijmbeurzen, pezen en aanhechtingen als gevolg van verkeerde of te zware belasting, of bij normale belasting, wanneer er sprake is van een stofwisselingsziekte (b.v. diabetes of schildklieraandoening) behoren tot het werkveld van de reumatologie.

Begeleiding en advies
Afhankelijk van de diagnose en ernst van de aandoening bieden wij begeleiding op maat. De reumatoloog wordt ondersteund door een verpleegkundig reumaconsulent. De reumaconsulent is betrokken bij (intensieve) begeleiding en behandeling van een patiënt, bestaande uit voorlichting over de ziekte en medicatie, of een luisterend oor.

Tevens bestaat er nauwe samenwerking met de afdeling revalidatie, onderdeel van Reade. Deze afdeling bestaat uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die patiënten ondersteunen in herstel of behoud van functies van het bewegingsapparaat. Dit kan bestaat uit voorlichting, beweegadvies/oefentherapie, advisering over hulpmiddelen en soms het aanmeten van een brace of aangepaste schoenen.

Verder is er een goede samenwerking met de afdeling interne geneeskunde m.b.t patiëntenzorg, klinische opnames op de afdeling en opleiding van arts-assistenten en co-assistenten.

Het team

De Specialisten

  Reumatoloog Rijswijk Odile van Hall
Dr. C.A. WijbrandtsDr. M.H. van RijswijkO.N. van Hall

De reumaconsulent

S. Caffe-Verbruggen

 De doktersassistenten

De doktersassistenten werken als team en ondersteunen met z’n vieren de spreekuren voor de reumatologie en orthopedie.  Zij beantwoorden de telefoon, plannen uw afspraak en geven uitleg aan de balie.

Het team bestaat uit:

mw.  A. Lamsberg
mw. S. Harie
mw. B. Bellaart
mw. F. Koc

Spreekuren

ReumatologieMAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG
Mw. S. Caffe (reumaconsulent)ochtend  en middagochtend en middagochtend  en middag 
Prof. Dr. M.H. van Rijswijkflexibelflexibelflexibelflexibelflexibel
Mw. O. van Hallochtend  en middagochtend  en middagmiddagochtend
Dr. Mw. C.A. Wijbrandtsochtend  en middagochtend  en middagmiddagmiddag

Bel voor een afspraak: 020 512 5159

Meer weten?
www.artrose-blog.nl/artrose

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.