Professionals

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart, een ziekenhuis met ambities.

MC Slotervaart is een opmerkelijk ziekenhuis in Amsterdam voor iedereen. Wij zijn een algemeen ziekenhuis met als speerpunten de behandeling van overgewicht bij kinderen en volwassenen, HIV en Aids, geriatrie, neurochirurgie, reumatologie/reumachirurgie en verloskunde.

Voor deze bijzondere functies trekt MC Slotervaart patiënten uit het hele land. Kenmerkend zijn verder het grote belang dat wij hechten aan patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, de platte organisatie en de informele sfeer.

Het ziekenhuis staat bekend als innovatief; denk daarbij aan reguliere zorgevaluaties en bijvoorbeeld de oprichting van een behandelcentrum voor integratieve geneeskunde.

Carrièreperspectieven
Je bent misschien al een tijdje werkzaam als verpleegkundige, maar je wil je kennis en verantwoordelijkheden uitbreiden. het slotervaartziekenhuis geeft je de daar ruim de mogelijkheid voor.

Milieu beleid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zoals elk bedrijf is MC Slotervaart gehouden om de milieubelastende effecten van de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. Het ziekenhuis erkent deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om de milieu-activiteiten van het Slotervaartziekenhuis zo goed mogelijk te kunnen beheersen en continu te blijven verbeteren is er binnen MC Slotervaart een milieuzorgsysteem volgens de internationale ISO 14001 normering opgesteld. In 1998 heeft MC Slotervaart hiervoor als eerste ziekenhuis in Europa (tweede ter wereld) het ISO 14001 certificaat behaald.

Preventieve gezondheidszorg
Het ziekenhuis beschouwt verantwoord omgaan met het milieu als een stuk preventieve gezondheidszorg. Bovendien spaart het geld uit. Om het certificaat te behouden is medewerking van alle medewerkers nodig, want continue verbetering is daarvoor een voorwaarde. Daarom is op elke afdeling een handboek van het milieuzorgsysteem aanwezig en een handboek afvalbeheer. Door middel van regelmatige controles en audits is het voor MC Slotervaart mogelijk om het systeem te evalueren en verbeteracties uit te voeren.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.