Borstkanker

Printervriendelijke versie

Als uw huisarts iets in uw borst heeft gevonden dat nader onderzocht moet worden, dan verwijst hij of zij u door naar de mammapoli. Bij een groot deel van u is er sprake van een goedaardige aandoening, maar bij een aantal vrouwen is sprake van borstkanker en is behandeling noodzakelijk. In Nederland wordt per jaar bij 12.000 vrouwen borstkanker geconstateerd.

In deze Mammapoli deelsite vindt u veel informatie over wat borstkanker precies is, over de behandeling en over andere onderwerpen die er mee te maken hebben. Bij de de teksten treft u ook videoclips aan waarin artsen en medewerkers vertellen over hun rol in de behandeling van borstkanker.

Artsen

Mammachirurgen:

  • Eric van Dulken
  • Nikola Kimmings

Mammaverpleegkundige:

  • Grace Santokhi

Lees de columns 'Op de Mammapoli' van Grace.

Meer informatie over:

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.