Adjuvante behandeling

Printervriendelijke versie

Inleiding

Na de operatie krijgen de meeste vrouwen met borstkanker nog een behandeling met medicijnen gericht tegen eventueel aanwezige occulte uitzaaiingen. Dat zijn uitzaaiingen die zo klein zijn dat je ze niet kunt zien op foto’s of bij bloedonderzoek. Deze behandeling heet adjuvante behandeling. Adjuvante behandelingen kunnen het risico kleiner maken  dat de borstkanker in de toekomst terugkeert in de andere borst of op andere plaatsen in het lichaam. 

Wij bieden U een adjuvante behandeling aan als U zonder adjuvante behandeling een risico van meer dan 25 % loopt dat de borstkanker in de komende 10 jaar terug komt.  Wij kunnen dit risico bepalen aan de hand van uw leeftijd, de afmeting van de kanker die bij operatie in de borst is gevonden, het beeld onder de microscoop en of er uitzaaiingen in de okselklieren waren. 

Er zijn verschillende adjuvante behandelingen en vaak krijgen vrouwen een combinatie van behandelingen.  De adjuvante behandeling is een op U persoonlijk afgestemde behandeling. In samenspraak met U kiezen we een behandeling waarvan we verwachten dat het effect zo gunstig mogelijk is en de bijwerkingen zo gering mogelijk. De keuze van de uiteindelijke behandeling hangt af van de eigenschappen van de tumor die bij operatie verwijderd is. Daarnaast houden wij rekening  met uw algehele gezondheid, de ziekten die u in het verleden hebt doorgemaakt, uw dagelijks medicijngebruik en of U al door de overgang of menopauze bent.

Welke adjuvante behandelingen zijn er ?

De meeste vrouwen die jonger zijn dan 70 jaar komen in aanmerking voor een behandeling met adjuvante chemotherapie.  Er zijn verschillende soorten chemotherapie waaruit per persoon een keuze wordt gemaakt die zowel afhangt van de eigenschappen van de borstkanker die bij operatie is gevonden als van uw algemene gezondheid. Alle adjuvante behandelingen met chemotherapie zijn infuusbehandelingen die op de dagbehandeling gegeven worden. De behandelingen duren tussen 18 en 24 weken. 

Met hormonale therapie wordt U behandeld als U een hormoongevoelige tumor hebt. De hormonale therapie is een behandeling met tabletten die U eenmaal daags,  gedurende 5 jaar slikt. Soms wordt de behandelingsduur  in overleg met uw arts verlengd.

Bij vrouwen die door de overgang zijn en een hormoongevoelige tumor hebben,  kan soms worden afgezien van adjuvante chemotherapie, omdat de adjuvante hormonale therapie alleen al  voldoende werkzaamheid heeft.Als U  veel  Her-2 eiwit op de celbuitenkant van de borstkanker hebt en een adjuvante behandeling met chemotherapie krijgt,  wordt U ook behandeld met trastuzumab ofwel Herceptin.  Dit is een infuus behandeling  waarvoor U gedurende een jaar, om de drie weken,  de dagbehandeling bezoekt.

Patiënten die zowel behandeld worden met adjuvante chemotherapie als met adjuvante hormonale therapie of trastuzumab,  beginnen altijd met de chemotherapie. De hormonale therapie wordt gestart na afloop van de chemotherapie. De trastuzumab wordt halverwege de chemotherapie gestart.

De adjuvante behandelingen duren vaak lang en het is belangrijk dat  U zich tijdens de behandelingen goed voelt. We gaan dus in de loop van de behandeling steeds met u na of er bijwerkingen zijn en of deze bijwerkingen u belemmeren.  Als dit het geval is, zullen we nagaan of we de klachten kunnen verbeteren, of we een andere behandeling  kunnen geven ofwel de behandeling moeten staken.