Revalidatie

Printervriendelijke versie

Het groepsprogramma voor vrouwen met borstkanker op de polikliniek revalidatie richt zich op het oppakken van diverse activiteiten nadat de medisch technische behandeling (operatie, chemotherapie, bestraling) afgesloten is. De problemen die u kunt ervaren liggen op verschillende domeinen van het dagelijks leven, zoals werk, gezin/relaties en hobby’s. Daarom wordt de revalidatiebehandeling gegeven door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, energieverdeling, opbouw van de conditie en kracht, voeding, ontspanning, werkhervatting, zelfbeeld en vertrouwen in je lichaam.

Naast dit groepsprogramma worden sommige vrouwen individueel begeleid door de afdeling fysiotherapie, onderdeel van de afdeling revalidatie. Deze behandelingen vinden zowel plaats tijdens de opname in het Slotervaartziekenhuis als poliklinisch na ontslag. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere bewegingsinstructie, belasting c.q. belastbaarheid, vermoeidheid, lymfeoedeem, invloed van radiotherapie op bewegen. Verwijzing voor fysiotherapie vindt plaats door uw behandelend arts.

Voor meer informatie en aanmelding voor het groepsrevalidatieprogramma kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek revalidatie, telefoon 5125260.