Tips

Printervriendelijke versie

De confrontatie met de diagnose kanker is een ingrijpende ervaring. De strijd tegen de tumor is een inspannende en daar is al uw energie voor nodig.

In dit hoofdstuk geven we u een aantal tips om het  dagelijks leven voor u gemakkelijker te maken. Bij een aantal hoofdstukken zijn ook filmclips opgenomen waarin artsen en oncologie-verpleegkundigen vertellen, wat je kunt doen op het gebied van o.a. bewegen, uiterlijk, intimiteit, zelfvertrouwen en hulp en ondersteuning.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.