Gynaecologie

Printervriendelijke versie

WIJZIGINGEN OP HET GEBIED VAN GYNAECOLOGIE MC SLOTERVAART

Per 1 juli 2016 is de verantwoordelijkheid van zorg voor vrouwen met gynaecologische problemen van MC Slotervaart bij VUmc ondergebracht.

Wat betekent dit concreet voor u als patiënt in onze zorg?

·          De poliklinische controles zullen plaats blijven vinden in MC Slotervaart. De polikliniek heet vanaf nu ‘VUmc locatie Louwesweg’. Tijdens kantooruren is de polikliniek te alle tijden bereikbaar voor overleg, afspraken en (spoedeisende) vragen. De polikliniek gynaecologie VUmc locatie Louwesweg is bereikbaar via telefoonnummer 020-512 5112.

·          Bij klachten of spoedeisende vragen tijdens avond-, nacht- of weekenddiensten, kunt u contact opnemen met het spoednummer van VUmc locatie De Boelelaan:
020- 444 3636. Wij willen u daarom vragen om buiten kantooruren gebruik te maken van de Spoedeisende Hulp en verloskamers van VUmc locatie De Boelelaan.

VUmc locatie Louwesweg

Louwesweg 6
1066 EC, Amsterdam

VUmc locatie De Boelelaan

De Boelelaan 1117
1081 HV, Amsterdam

Voor (spoedeisende) vragen of klachten tijdens kantooruren:
  • Polikliniek verloskunde: 020-512 5112
In avond, nacht of weekend en bij spoedklachten of bevallingen:
  • Spoedeisende hulp: 020-444 3636

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.