Symptomen van Diabetes Mellitus

Printervriendelijke versie

Dorst, vermoeidheid, veel plassen en afvallen zijn de kenmerkende symptomen voor alle typen van diabetes.

Doordat de glucosespiegel in het bloed te hoog blijft, zullen de nieren het overtollige suiker zoveel mogelijk proberen uit te scheiden in de urine, dit gaat gepaard met veel plassen. Door het vele plassen raakt iemand veel vocht kwijt en krijg je veel dorst. Het afvallen gebeurt doordat de lichaamscellen ondanks de hoge glucosespiegel in het bloed onvoldoende glucose als brandstof kunnen opnemen.

Daarnaast bestaan er vaak infecties doordat schimmels, gisten en bacteriën zich prettig voelen in een omgeving met veel suiker en zich daardoor sneller kunnen vermenigvuldigen, bovendien zijn natuurlijke afweercellen tegen infecties minder werkzaam bij een hoge glucosespiegel.

Bij diabetes type 1 zijn de symptomen bij het ontdekken van de diabetes vaak veel ernstiger dan bij diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes.

Diabetes type 1 wordt soms ontdekt doordat men uitdroogt en/of in coma dreigt te raken.

Bij diabetes type 1 is de alvleesklier in het begin van de ziekte niet meer in staat voldoende insuline te produceren en in het verloop van de ziekte produeert de alvleesklier helemaal geen insuline meer.  door het tekort aan insuline kan de glucose spiegel in het bloed enorm hoog worden.

Glucosespiegels boven de 20 mmol/l komen regelmatig voor bij het ontdekken van diabetes type 1 (normaalwaarde glucose tussen 4 en 6 mmol/l). Aangezien hoge glucosespiegels gepaard gaan met veel plassen, zal een hele hoge glucose-spiegel een grote kans geven op uitdroging. Het lukt door het vele plassen niet meer om genoeg vocht in het bloed te houden ondanks veel drinken door het dorstgevoel.

Door het tekort aan insuline komt er veel te weinig glucose in de lichaamscel. Om toch energie te kunnen leveren aan het lichaam gaan de lichaamscellen andere stoffen gebruiken als brandstof zoals bijvoorbeeld vet. Bij het verbranden van vetten komen er zure afvalstoffen (ketonen) vrij die schadelijk zijn voor het lichaam. Het lichaam zal op het zuurder worden reageren met te proberen het zuur kwijt te raken. dat gebeurt door zuur uit te ademen en uit te plassen. 

Als het lichaam erg ontregeld raakt door de te hoge glucosespiegel in het bloed, de uitdroging en het zuurder worden dan kan er een verminderd bewustzijn ontstaan en soms zelfs een bewusteloosheid. Deze bewusteloosheid heet dan een diabetisch keto-acidotisch coma.

Bij diabetes type 2 ontstaat de ziekte vaak langzaam en sluipenderwijs en daardoor ontstaan de symptomen ook langzaam en vallen de klachten in het begin niet op.

Doordat de symptomen in het begin niet opvallen zijn er veel mensen die wél diabetes hebben, maar geen klachten hebben. artsen en wetenschappers denken dat in nederland tegenover elke bekende diabetespatiёnt er één persoon is die wel diabetes heeft maar bij wie de diagnose diabetes nog niet is gesteld.