Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

Printervriendelijke versie

Het Specialisme Keel,neus en Oorheelkunde richt zich op onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en oren. Hieronder vallen bekende behandelingen zoals het verwijderen van keelamandelen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

Maar ook veel andere klachten zoals bloedneuzen, slaapproblemen door snurken, heesheid, neusverstopping door een scheefstaand neustussenschot of allergie. Ook slechthorendheid, oorsuizen, slikklachten, draaiduizeligheid en oorontstekingen worden behandeld.

Het hele hoofd-halsgebied behoort tot het aandachtsgebied van de KNO arts.