Kindergeneeskunde

Printervriendelijke versie

WIJZIGINGEN OP HET GEBIED VAN KINDERGENEESKUNDE MC SLOTERVAART

Sinds december 2015 werkt MC Slotervaart nauw samen met VUmc op het gebied van kindergeneeskunde. Per 1 juli 2016 ligt de volledige verantwoordelijkheid van zorg voor kinderen van MC Slotervaart bij VUmc.

Wat betekent dit concreet voor u als (ouders/ verzorgers van) patiënt in onze zorg?

  • Op de polikliniek verandert er niets. De poliklinische controles zullen plaats blijven vinden in
   MC Slotervaart, bij uw vertrouwde kinderarts. De polikliniek heet nu alleen ‘polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg’;

  • Tijdens avond-, nacht- of weekenddiensten blijft de service van onze patiënten verzorgd worden door VUmc op locatie De Boelelaan;

  • De spoedeisende hulp van MC Slotervaart is alleen open voor kinderen met kleine verwondingen waarvoor geen opname vereist is. Voor spoedeisende zorg kunt u te alle tijden terecht bij de verschillende huisartsenposten in Amsterdam, of bij de spoedeisende hulp van VUmc locatie De Boelelaan;

  • Bij klachten of spoedeisende vragen kunt u door de weeks contact opnemen met de kinderarts van polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg: 06-83 52 81 32 van 08.30 – 16.30 uur. Op overige dagen en tijdstippen kunt u contact opnemen met het spoednummer van de spoedeisende hulp van VUmc: 020-444 3636.

  • Voor algemene (niet spoedeisende) vragen is de polikliniek kindergeneeskunde van VUmc locatie Louwesweg bereikbaar via telefoonnummer 020-512 5112, of via polikinderLW@vumc.nl.

VUmc locatie Louwesweg

Louwesweg 6
1066 EC, Amsterdam

VUmc locatie De Boelelaan

De Boelelaan 1117
1081 HV, Amsterdam

Voor (niet-spoedeisende) vragen of klachten tijdens kantooruren:

 • Polikliniek kindergeneeskunde: 020-512 5112 Bij spoedeisende vragen door de weeks van 08.30 – 16.30 uur: 06-83 52 81 32

Bij spoedeisende vragen of klachten op overige dagen en tijdstippen:

 • Spoedeisende hulp: 020-444 3636 Kinderafdelingen: 020-444 4444 Polikliniek kindergeneeskunde: 020-444 1130

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.