professionals

Printervriendelijke versie

Antibioticaklapper

De Antibioticumklapper van MC Slotervaart en Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis bevat linken naar externe sites zoals de SWAB en het farmacotherapeutisch kompas.
U kunt de Antibioticumklapper hier bekijken.

Chirurgische profylaxe

Bekijk hier de chirurgische profylaxe voor MC Slotervaart.

Vademecum

Bekijk hier het vademecum voor de 1e lijn.

Bekijk hier het vademecum voor de 2e lijn.

Instructies voor aanvragers

Afname materiaal

 • Afname vóór starten antibiotica
 • Zorg voor juiste afname materiaal
 • Zorg voor correcte patiënten labeling zowel materiaal als aanvraagformulier
 • Vul naam arts, afdeling en sein/telefoonnummer in
 • Vul klinische gegevens in inclusief gebruikte antibiotica

Nabepalingen

 • Bacteriologische nabepalingen kunnen, na overleg met het laboratorium en afhankelijk vanhet materiaal, binnen drie dagen na datum van materiaalafname aangevraagd worden
 • Serologische en moleculaire nabepalingen kunnen naar gelang er nog voldoende materiaal als spijt beschikbaar is, tot 1 jaar na de afnamedatum worden aangevraagd

Acceptatiecriteria
Bij vaststelling van de volgende onregelmatigheden wordt het materiaal niet in behandeling genomen:

 • Lekkende potjes/buizen
 • materiaal dat bij ontvangst te oud is om in behandeling te nemen (zie vademecum voor bewaartermijnen)

De reden voor het niet in behandeling nemen wordt vermeld in de uitslag en zo mogelijk telefonisch aan de aanvrager gecommuniceerd.

Transport
Lever het materiaal voor de Microbiologische Diagnostiek altijd zo snel mogelijk in op het laboratorium 9D SLZ/AKL (AvL ziekenhuis)/prikpoli

Bewaar tot die tijd zo nodig gekoeld bij 4 graden Celsius

Uitstrijken
De E-swab is geschikt voor het maken van Gram-preparaten en inzetten van kweken en PCR's. Dit is een voordeel ten opzichte van de zwarte amies-stokken die voorheen gebruikt werden. Deze konden door het aanwezige koolstof niet gebruikt worden voor Gram-preparaten en PCR's.

 • Voor alle materialen m.u.v. faeces: gebruik de e-swab met roze dop (o.a. MRSA, keelkweken, wondkweken, PCR, etc.)

 • Voor uitstrijken bij kinderen of nasofarynx- en urethra uitstrijken: gebruik de e-swab met blauwe dop (deze is dunner)

 • Voor faeces bepaling op virussen (PCR), parasieten (PCR) en bacteriën (kweek en PCR) en voor rectumkweken (SDD, BRMO): gebruik de e-swab met groene dop of een blauw faecespotje met schepje in het deksel. Let wel: stuur voor microscopisch onderzoek op parasieten tevens een Triple Faeces Test (TFT)-set op.

MRSA kweken/Pt uit buitenlands ziekenhuis

 • 1 roze eswab per uitstrijkplek (met 1 stok kan zowel kweek als PCR uitgevoerd worden)
 • Complete setjes insturen: keel, neus en perineum: totaal (minimaal) 3 stokken per patiënt
 • Stuur bij wonden ook een uitstrijk daarvan in met vraagstelling MRSA kweek
 • Indien patient in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest: stuur een extra rectumuitstrijk afgenomen met een GROENE eswab in met vraagstelling BRMO kweek (3 roze voor MRSA en 1 groen voor BRMO)

Bloedkweken

  • Controleer de houdbaarheidsdatum
  • Inspecteer de sensor op de bodem van de fles.
  • blauw/groene kleur
  • Geel: niet gebruiken
  • Verwijder de bescherming van de dop, het aanprikrubber is niet steriel en moet worden gedesinfecteerd!
  • De aanbevolen hoeveelheid bloed is bij een volwassene 10ml (8 - 12 ml )

 • Vul om contaminatie te voorkomen altijd eerst de bloedkweekflessen en dan pas de bloedbuizen.
 • In de barcode op de fles zit een sticker met een letter-code. Plak de stickers van de flessen op het aanvraagformulier.

Fles keuze

Gebruik voor volwassenen

 • de Bact/Alert FN de fles met de oranje dop en
 • de Bact/Alert FA de fles met de groene dop

Gebruik voor kinderen

 • de Bact/Alert PF de fles met de gele dop.

PatiëntgegevensIdentificatie gegevens goed

Gebruik het label op de fles.Identificatie gegevens fout

Gebruik geen patiënt-sticker

BacT/AlertMC Slotervaart 

Afdeling 9D voorportaal afdeling Medische MicrobiologieAntoni van Leeuwenhoek

1e verdieping bij het AKL

Overige materialen

Liquor cerebrospinalis, pus, ascitesvocht, pleuravocht, cathetertip, urine, etc: opvangen in steriele container (Sterilin container)

Punctaten waarbij erg weinig materiaal is verkregen en de spuit zelf wordt ingestuurd: spuit zonder naald insturen. Eventueel klein beetje steriel fysiologisch zout opzuigen om materiaal uit naald in spuit te krijgen en vervolgens spuit afdoppen.

Biopten: in steriele container met steriel fysiologisch zout. Nooit in formaline, kweek en PCR is in dat geval onmogelijk.

Voor het volledig overzicht, bewaarcondities en criteria voor afkeur van materialen: zie vademecum