Medische Psychologie en Ziekenhuispsychiatrie

Printervriendelijke versie

De afdeling Medische Psychologie en Ziekenhuispsychiatrie houdt zich bezig met vraagstukken op het grensvlak van psychologie, psychiatrie en lichamelijke ziekten.

De vakgroep Medische Psychologie en Ziekenhuispsychiatrie bestaat uit veertien psychologen en twee secretaresses. Twee psychiaters verzorgen een consultatieve dienst voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis, hiervoor is er een samenwerking met Sitagre.

De medisch psycholoog heeft specifieke kennis van het omgaan met chronische of ernstige ziekten, de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen, het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties.

De hoofdtaken van de medisch psycholoog zijn diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen. De medisch psycholoog is breed inzetbaar. Alle medisch specialisten kunnen naar onze afdeling verwijzen. De behandeling kan individueel zijn of in een groep plaatsvinden.

De medisch psychologen zijn lid van de medische staf van MC Slotervaart.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.