Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Printervriendelijke versie

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) is een tandheelkundig specialisme. De MKA-chirurg (voorheen 'kaakchirurg' genoemd) die in het jaar 2000 of later zijn opleiding heeft voltooid, heeft zowel het tandartsdiploma alsook het artsdiploma behaald. Het werkterrein van de MKA-chirurg bevindt zich dan ook op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde.

De MKA-chirurg behandelt de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid- en slijmvliezen) die er overheen liggen.

Vergroeiingen van de beenderen van het aangezicht worden eveneens behandeld door de MKA-chirurg, vaak samen met de orthodontist (de 'beugeltandarts'). De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De MKA-chirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

Voorts worden veel patiënten die tobben met hun kunstgebit -of die tanden en kiezen missen - gezien door de MKA-chirurg. De MKA-chirurg kan ervoor zorgen, dat -door het aanbrengen van implantaten ('kunstwortels') of door andere ingrepen in de mondholte - er weer houvast ontstaat voor het kunstgebit. De MKA-chirurg werkt voor dit gedeelte van het vak vaak samen met tandartsen die zich hebben toegelegd op het vervaardigen van bijzondere prothetische voorzieningen.

Ook infecties uitgaande van de speekselklieren worden behandeld door de MKA-chirurg. De meesten van u zullen de MKA-chirurg kennen als degene die de moeilijke verstandskiezen verwijdert en die de wortelpuntoperaties uitvoert.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.