Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Printervriendelijke versie

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) is een tandheelkundig specialisme. De MKA-chirurg (voorheen 'kaakchirurg' genoemd) die in het jaar 2000 of later zijn opleiding heeft voltooid, heeft zowel het tandartsdiploma alsook het artsdiploma behaald. Het werkterrein van de MKA-chirurg bevindt zich dan ook op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde.