Neurologie

Printervriendelijke versie

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, zenuwen en spieren. Een neuroloog heeft hierdoor te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, bewustzijnsstoornissen, geheugenklachten, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, of verlammingsverschijnselen. 

Polikliniek
In een gesprek met de neuroloog worden uw klachten en medische voorgeschiedenis uitgevraagd.  Vervolgens worden tijdens het neurologische onderzoek de functies van uw hersenen, ruggemerg, zenuwen en spieren getest. Omdat wij een opleidingscentrum zijn voor jonge artsen kan het zijn dat u eerst onderzocht wordt door een co-assistent of arts-in-opleiding die daarna het onderzoek met de neuroloog bespreekt. In sommige gevallen kan de neuroloog besluiten enkele onderdelen van het onderzoek nogmaals te doen. Hierna wordt de voorlopige conclusie met u besproken en wordt een plan gemaakt voor verder onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een scan, bloedonderzoek of ruggeprik.  

Voor een aantal aandoeningen bestaat in MC Slotervaart een speciaal spreekuur: 

  • Herniaklachten
  • CTS (carpale tunnel syndroom) spreekuur
  • Slaapstoornissen
  • Parkinson
  • Stroke nazorg
  • Botulinetoxine (botox) behandeling

Het spreekuur voor de behandeling met botulinetoxine (botox) vindt plaatst op vrijdagochtend op de afdeling  klinische neurofysiologie (KNF). U kunt hiervoor een afspraak maken bij het afsprakenbureau, bereikbaar via telefoonnummer 020 512 51 23.

De verpleegafdeling
Op de afdeling neurologie worden patiënten opgenomen voor diagnostiek en behandeling van diverse neurologische aandoeningen zoals een hersenschudding, epilepsie of hersentumor. Op de afdeling is een speciale kamer ingericht voor patiënten die een beroerte gehad hebben om ze de eerste 48 uur goed te kunnen observeren en intensieve zorg te kunnen bieden.

De specialisten

dr. D. Brandsma

dr. A. Compter

drs. C. L. Gorter
de Vries

dr. G. Jöbsis

dr. L. de Lau

dr. M. de Graaf

dr. N.C. Miltenburg

S. ScottN. Neeringsdr. N. J. Wiendels

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.