Orthopedie

Printervriendelijke versie

Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen aan het steun- en bewegingsstelsel. Het steun- en bewegingsstelsel bestaat uit botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Veel patiënten hebben pijnklachten en beperkingen van het steun- en bewegingsstelsel. Deze klachten kunnen aangeboren zijn of verworven. De meeste patiënten op de afdeling Orthopedie worden poliklinisch behandeld. De patiënten die een operatieve behandeling nodig hebben, kunnen deze op de Dagbehandeling of op het Kort Verblijf ondergaan.

Op de afdeling Orthopedie zijn verschillende hoofdlijnen in patiëntenzorg te onderscheiden. De vakgroep Orthopedie levert de volledige orthopedische basiszorg. Daarnaast zijn er enkele specifieke aandachtsgebieden waarvoor wij een top-referente functie hebben.

Verwijzing is nodig

Als u een afspraak wilt maken met een specialist voor onderzoek of behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Anders worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2013 de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
  • Bedrijfsarts

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek 020-512 5116. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.Wanneer u vragen heeft over de operatiedatum of opnametijd kunt u dagelijks contact opnemen tussen 08.30 en 12.00 uur met de operatieplanning orthopedie op telefoonnummer 020-512 5116.Een controle- of vervolgafspraak binnen ongeveer 4 weken wordt direct in overleg met u gepland. Is er een vervolgafspraak of controleafspraak nodig na bijvoorbeeld 6 maanden? Dan wordt er met u afgesproken, wanneer u kunt bellen om deze afspraak vast te leggen.

Patiëntenpas
Als u geen patiëntenpas heeft, laat u deze maken bij de centrale inschrijfbalie. Indien u het ziekenhuis eerder hebt bezocht, maar uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, laat dan uw centrale registratiekaart aanpassen bij de centrale inschrijfbalie.

Wachttijden
Door een efficiënte indeling van onze spreekuren is de wachttijd voor onze algemene poli slechts 1 werkdag. Voor specifieke problemen, second opinions of voor specifieken artsen kan dit iets langer zijn, maar normaal gesproken ook slechts enkele werkdagen.

Tijdens het polibezoek streven we ernaar om zoveel mogelijk onderzoek gelijk te verrichten, zo worden de röntgenfoto’s meestal direct gemaakt zodat u niet onnodig vaak terug hoeft te komen.

Ook voor operatieve ingrepen streven wij er naar om de wachttijd kort te houden, over het algemeen kunt U binnen enkele weken geopereerd worden.

Kennismaken met de orthopedisch chirurgen

Dr. Harm van der Vis
Dr. Daniël Haverkamp
Dr. John Cheung
Dr. Lijkele Beimers

Drs. Daniël Hoornenborg

Polikliniek, dagbehandeling en kort verblijfPolikliniek
Uw huisarts en u hebben bepaald dat u gezien moet worden door een orthopedisch chirurg op de polikliniek. Over deze gang van zaken op de polikliniek leest u meer op onze pagina.   Dagbehandeling
Kleinere operaties zoals kijkoperaties van de knie en de meeste operaties aan de voet worden in dagbehandeling gedaan. Hiervoor komt u 's morgens vroeg naar het ziekenhuis. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Gewoonlijk kunt u in de loop van de middag weer naar huis. 

Kort verblijf


De verpleegduur na operaties loopt dankzij verbeterde operatietechnieken en verbeterde anesthesie steeds verder terug. Daardoor kan ook bij veel orthopedische ingrepen de verpleegduur beperkt blijven tot slechts enkele dagen. In die gevallen wordt u gewoonlijk opgenomen op de afdeling Short Stay. 

Opleiding en wetenschap
In MC Slotervaart worden er verschillende mensen opgeleid, van basisarts tot aan orthopeed. Hierover kunt u meer lezen op de pagina over de opleiding. Onze wetenschappelijke activiteiten zijn ondergebracht in de SCORE (Slotervaart Center of Orthopedic Research and Education). Meer informatie is te vinden op de website van score www.score-amsterdam.nl. 

In de media

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.