Pijnpoli

Printervriendelijke versie

Pijnbestrijding
Het specialisme dat zich vooral bezighoudt met pijnbestrijding is anesthesiologie.

De specialisten die werkzaam zijn binnen de pijnbestrijding zijn anesthesiologen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van de pijnbestrijding. Deze specialisten worden anesthesiologen-pijnspecialisten genoemd. 

Soorten pijn
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen acute en chronische pijn. Acute pijn ontstaat plotseling, bijvoorbeeld na het stoten van je knie of branden van je hand. Deze pijn gaat snel over. Wanneer pijnklachten langer dan drie tot zes maanden aanhouden, spreken we van chronische pijn. Deze pijn, die dagelijks het functioneren verstoort, heeft eigenlijk geen waarschuwingsfunctie meer. Langdurige pijnklachten leiden tot vele belemmeringen. Het dagelijks functioneren, werk, sociale contacten, slaap en het humeur kunnen door pijnklachten ernstig in kwaliteit verminderen.

Pijn heeft oorspronkelijk een waarschuwingsfunctie voor het lichaam. Er wordt door het lichaam aangegeven dat deze schade oploopt, door de pijnprikkels wordt geprobeerd het lichaam te beschermen. Als men voor langere tijd pijn ervaart, is er wellicht een andere oorzaak. De zenuwen dienen niet meer als waarschuwing en hebben hun primaire functie verloren. 

Bel voor een afspraak: 020 512 4043

Behandelingen

madi*wodovrij
-o/mmo-

* dinsdagochtend één keer per twee weken.

Wij doen er alles aan om onze patiënten zo snel mogelijk te helpen. 

In geval van een spoedindicatie kan er in overleg met de pijnspecialisten/verpleegkundig specialist op korte termijn een afspraak gemaakt worden.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.