Stomazorg

Printervriendelijke versie

U krijgt met de polikliniek Stomazorg te maken als u een stoma heeft of krijgt. Het leven met een stoma heeft een grote impact op uw dagelijks leven. De polikliniek Stomazorg ondersteunt u hierbij.

Op de polikliniek werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in stomazorg.

Stomaverpleegkundige
Uw stomaverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt. Niet alleen vóór de operatie waarbij u een stoma krijgt, maar ook daarna. Uw lichaam verandert en u heeft een ziekte of ongeluk meegemaakt, waardoor de stoma nodig is. Dit leidt tot een verwerkingsproces. Daarnaast krijgt u te maken met de praktische gevolgen van de stoma. Bijvoorbeeld de verzorging van de stoma en de invloed op uw werk, vrije tijd en privéleven.

Wat kunt u van de stomaverpleegkundige verwachten?

  • Heeft een voorbereidend gesprek met u, voordat u wordt geopereerd.
  • Komt bij u langs als u na de operatie op de afdeling ligt.
  • Geeft u mondelinge en schriftelijke informatie over de stoma, de operatie, de plaatsbepaling van de stoma, voeding en de gevolgen voor het dagelijks leven.
  • Ziet u, samen met de chirurg, tot 1 jaar na het aanleggen van de stoma regelmatig op de poli chirurgie voor de nodige begeleiding en ondersteuning.
  • Oefent het dagelijks verzorgen van de stoma met u.
  • Ziet u tijdens de controleafspraken op de poli stomazorg (vanaf 1 jaar na de operatie).
  • Helpt u bij het oplossen van praktische problemen, zowel via de telefoon als bij een afspraak op de stomapoli.
  • Is telefonisch en per e-mail bereikbaar voor informatie en advies.

Hebt u vragen rondom uw stoma? Neem dan gerust contact op of maak een afspraak op onze polikliniek.

Kwaliteit en zorg

keurmerkg stomazorg 2017

Het groene vinkje van de Nederlandse Stomavereniging geeft aan dat de polikliniek Stomazorg van MC Slotervaart voldoet aan de eisen die de Nederlandse Stomavereniging heeft opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Stomavereniging.

Bereikbaarheid

Telefonisch spreekuur
De stomaverpleegkundige is binnen en buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 020 - 512 5077. Spreekt u uw naam en telefoonnummer in op de voicemail en u wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een werkdag, terug gebeld door de stomaverpleegkundige.

Poliklinisch spreekuur
Tussen 08.00 en 15.30 uur kunnen afspraken met de stomaverpleegkundige worden ingepland. Om een afspraak te maken belt u met: 020 - 512 5077. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo snel mogelijk terug gebeld door de stomaverpleegkundige voor het maken van een afspraak.

Buiten kantooruren
Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen (die niet kunnen wachten tot het poliklinische spreekuur) bellen met de afdeling spoedeisende hulp via telefoonnummer: 020 - 512 4113.

De stomapolikliniek zit op de afdeling 1G kamer 36 ( te bereiken via de hoofdingang ). De combi afspraak met chirurg én stomaverpleegkundige is op de poli chirurgie (via de poli ingang).

E-mail
U kunt contact met ons opnemen via: stomazorg@slz.nl

Wie zijn wij?

OrtwinMarja Terpstra

Ortwin van Windt

Stomaverpleegkundige

Aanwezig: maandag t/m woensdag    

Marja Terpstra

Stomaverpleegkundige

Aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.