Wondzorg: het Wond Expertise Centrum (WEC)

Printervriendelijke versie

Over het WEC
Bij het Wond Expertise Centrum (WEC) komen patiënten die een acute of chronische wond hebben. De meeste wonden genezen snel en zonder problemen. Er zijn echter ook wonden waarbij de wondgenezing stagneert, zoals een grote, complexe en/of chronische wond. Deze wonden hebben speciale aandacht nodig. U wordt gezien door de wond/ decubitus verpleegkundige of door de Verpleegkundig Specialist. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van dit soort wonden en werken nauw samen met de medisch specialisten. Zo nodig overleggen zij met elkaar over de behandeling. Er w