Wondzorg: het Wond Expertise Centrum (WEC)

Printervriendelijke versie

Over het WEC
Bij het Wond Expertise Centrum (WEC) komen patiënten die een acute of chronische wond hebben. De meeste wonden genezen snel en zonder problemen. Er zijn echter ook wonden waarbij de wondgenezing stagneert, zoals een grote, complexe en/of chronische wond. Deze wonden hebben speciale aandacht nodig. U wordt gezien door de wond/ decubitus verpleegkundige of door de Verpleegkundig Specialist. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van dit soort wonden en werken nauw samen met de medisch specialisten. Zo nodig overleggen zij met elkaar over de behandeling. Er wordt zowel klinisch als poliklinisch gewerkt.

Klinisch
Bent u opgenomen in MC Slotervaart? Op de verpleegafdeling komt de wond/ decubitus verpleegkundige of Verpleegkundig Specialist op aanvraag in consult bij u langs.

Poliklinisch
Op de polikliniek Chirurgie kunnen patiënten met complexe wonden gezien worden door één van de medewerkers uit het wondzorg team. Zij zullen een specifiek behandelplan voor de patiënt opstellen. Hieronder valt niet alleen het bepalen van een adequate wondbehandeling, maar ook het inzetten van verdere diagnostiek bij verdenking op onderliggend lijden.

Spreekuur 'Diabetische voet'
Op de polikliniek bestaat een spreekuur voor patiënten met een diabetische voet. U kunt hier terecht op verwijzing van de huisarts. De huisarts belt hiervoor met de Verpleegkundig Specialist Wondzorg via 020 - 512 5884. Binnen twee werkdagen maakt de Verpleegkundig Specialist een afspraak met de patiënt. Indien mogelijk vindt de afspraak plaats met aanwezigheid van een vaatchirurg of andere specialisten, zoals een podotherapeut.

Bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid:  
Telefonisch via voicemail:  020 - 512 5077
Telefonisch spreekuur:  020 - 512 5884 (ma-woe-vrijdag van 8.00 tot 09.00 uur)

E-mail
U kunt ons bereiken via: wondzorg@slz.nl

Locatie van het WEC:
Onderdeel van de polikliniek chirurgie, afdeling 00K.

Bereikbaarheid van het WEC:
Via de polikliniek chirurgie, tel 020 - 512 5103

Wie zijn wij?

MelitaSanneMarja

Melita van Dams

Wond- en decubitus verpleegkundige

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Sanne Krebbekx

Verpleegkundig Specialist (i.o.)

Aanwezig: dinsdag t/m donderdag

Marja Terpstra

Wond- en decubitus verpleegkundige

Aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.