Suggesties & klachten

Printervriendelijke versie

Informatie over klachten, complimenten of suggesties

Wij doen er alles aan om uw bezoek en behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. We horen graag of u tevreden bent, suggesties heeft of een klacht heeft. Met uw opmerkingen kunt u ons helpen om onze zorg en dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Complimenten en suggesties
Heeft u als patiënt, bezoeker of professional ideeën om het verblijf en de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren? Laat het ons weten. Ook als u tevreden bent. Met het formulier Suggesties en complimenten kunt u uw reactie naar ons mailen.

MC Slotervaart heeft per 1 januari 2017 een herziene, op nieuwe wetgeving gebaseerde, klachtenregeling. Deze regeling beschrijft wat patiënten kunnen doen als zij niet tevreden zijn over hun behandeling in MC Slotervaart. Vanzelfsprekend zal het indienen van een klacht nooit negatieve gevolgen hebben voor de medische zorg van degene die de klacht indient.

Heeft u een klacht over de zorg of dienstverlening?

Rechtstreeks bespreken
De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is mogelijk wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt of daarvoor verantwoordelijk is. Een dergelijk gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Klachtenbehandeling door klachtenfunctionaris
Heeft een onderling gesprek uw onvrede niet weg kunnen nemen? Of vindt u dat uw klacht niet goed is behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en zij informeert en adviseert u over de keuze voor de juiste klachtprocedure. Desgewenst kan zij een gesprek organiseren tussen u en de betrokkene(n) met als doel uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Het indienen van een klacht is kosteloos en uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact
Na het invullen van het meldformulier op onze website ontvangt u van ons direct een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw melding in goede orde is ontvangen. In deze ontvangstbevestiging kunt u ook uw melding nalezen. Wij streven er naar om, binnen twee weken contact met u op te nemen om u te informeren over de wijze waarop uw melding in behandeling wordt genomen. Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u deze versturen naar het volgende adres:

MC Slotervaart
T.a.v. Klachtenmanagement
Postbus 90440
1006 BK Amsterdam

Vergeet niet uw eigen persoonsgegevens (geboortedatum, patiëntnummer) en contactgegevens (adres, telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en mailadres) te vermelden.

Klachtenbehandeling door de Klachtenonderzoekscommissie
Indien uw klacht niet met behulp van de klachtenfunctionaris opgelost kan worden, dan heeft u de mogelijkheid om zich te wenden tot de Klachtenonderzoekscommissie van MC Slotervaart. De Klachtenonderzoekscommissie bestaat uit medisch deskundigen werkzaam bij MC Slotervaart en externe leden met een juridische en/of medische achtergrond. De klachtenfunctionaris is geen lid van de commissie.

De Klachtenonderzoekscommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is. Beoordeling van de klacht is alleen mogelijk wanneer de klachten bemiddeling niet is gelukt of wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst. Het indienen van een klacht bij de klachtenonderzoekscommissie kan alleen schriftelijk. De Klachtenonderzoekscommissie heeft als taak op basis van een onpartijdig onderzoek van een klacht tot een oordeel of de klacht gegrond is. Vervolgens geeft de Klachtenonderzoekscommissie dit oordeel als advies aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in onze klachtenregeling.

Schadebehandeling
Als u denkt dat er bij uw verzorging of behandeling in het ziekenhuis verwijtbare fouten zijn gemaakt, waardoor u schade heeft geleden, dan kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Geeft u dan in een brief aan:

  1. Wat er gebeurd is.
  2. Hoe de behandeling volgens u had moeten verlopen.
  3. Wat er volgens u fout is gegaan.
  4. Waaruit de schade bestaat.

Uw brief, voorzien van datum en handtekening, kunt u sturen naar:

MC Slotervaart
T.a.v. Raad van Bestuur (ovv aansprakelijkstelling)
Postbus 90440
1006 BK Amsterdam

Uw verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van juridische voorwaarden voor aansprakelijkheid. Afhankelijk van de omvang van de claim zal deze in behandeling worden genomen door de schadebehandelaar van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van MC Slotervaart of door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vergeet niet uw eigen persoonsgegevens (geboortedatum, patiëntnummer) en contactgegevens (adres, telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en mailadres) te vermelden.

Geschillencommissie Ziekenhuizen/ externe instantie
Mocht u niet tevreden zijn met de interne behandeling van uw klacht bij onze klachtenfunctionaris en/of klachtenonderzoekscommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen. U kunt deze externe commissie ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling door of namens het ziekenhuis van een verzoek om schadevergoeding. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met deze commissie.
www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/ziekenhuizen

Beschadiging of vermissing van uw eigendom
MC Slotervaart is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat daarom kostbaarheden als juwelen, horloges liever thuis. Ook laptops en tablets kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Als u iets kwijt bent dient u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende zorgafdeling. Mogelijk is het dan nog terug te vinden. Als sprake is van een vermissing of beschadiging die volgens u veroorzaakt is door een zorgverlener kunt u om een schadeformulier vragen op de afdeling.