Supportive Care Team

Printervriendelijke versie

Supportive Care Team

Voor begeleiding en advies als u niet meer beter wordt

Het Supportive Care Team (SCT) biedt advies en ondersteuning wanneer genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting hierdoor beperkt is. Deze fase kan soms jaren duren als de ziekte lang geremd kan worden, maar vaak duurt deze fase weken tot maanden. In deze levensfase willen we er alles aan doen om het voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?
Ondersteunende en/of palliatieve zorg is er om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te laten zijn. We proberen uw klachten te voorkomen en/of ze al vroeg te herkennen, en dan te behandelen. Dit wordt ook wel symptoombestrijding genoemd. Denkt u hierbij aan lichamelijke klachten, maar ook angst of het omgaan met verdriet en zingeving, zoals “Wat vind ik belangrijk in deze fase?” en “wat wil ik niet meer?”. Hierbij staan de wensen van u en uw naasten centraal. Voor de behandeling en ondersteuning hebben we een SCT.

Het Supportive Care team
Het Supportive Care Team bestaat uit een verpleegkundig consulent, een hartfalenverpleegkundige, een verpleegkundig specialist (VS) pijn, een VS geriatrie, een VS oncologie, anesthesioloog/pijnarts, een geriater, een internist/oncoloog, een longarts en een psycholoog. Voor elk overleg wordt uw eigen huisarts uitgenodigd en we nemen zo nodig met hem/haar contact op.

Indien nodig worden nog andere zorgverleners ingeschakeld zoals een fysiotherapeut of maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, diëtist of andere specialist.

Het SCT biedt u en uw naasten ondersteuning. Daarnaast geeft het team advies aan het medisch en verpleegkundig behandelteam over het verminderen van lichamelijke en psychosociale klachten, en over zingevingvragen. Ook kan het advies geven bij een wens tot euthanasie.

Met welke klachten, problemen of vragen kan ik terecht bij het SCT?

 • lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht, vragen op het gebied van voeding;
 • psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie;
 • zingevingvragen zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze fase en wat wil ik niet meer, en hoe ga ik daarmee om?;
 • ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals doorgaan met of afzien van behandelingen;
 • ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven;
 • ondersteuning bij rouw en verdriet (ook na het overlijden);
 • begeleiding van partner en/of kinderen;
 • informatie over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de regio Amsterdam. Hierbij werken we samen met de werkgroep palliatieve zorg Groot Amsterdam.

Hoe komt u in contact met het SCT?

 • Bent u opgenomen in het MC Slotervaart? Uw zaalarts en/of de verpleegkundige op uw afdeling kan ons inschakelen. De verpleegkundig specialist bezoekt u dan op de afdeling en bespreekt met u uw vragen en klachten. Vervolgens overlegt de verpleegkundig specialist met een van de specialisten uit het team en brengt namens het team een advies uit. Er worden afspraken met u gemaakt over het vervolg, het bieden van ondersteuning en/of het inschakelen van andere zorgverleners.

 • Bent u via de polikliniek onder behandeling? Dan kan de specialist op de polikliniek u verwijzen naar het SCT. We maken dan een afspraak voor u bij de verpleegkundig specialist.

 • U kunt ook zelf contact opnemen. We informeren zowel uw specialist als uw huisarts over de adviezen en begeleiding van het SCT.

Meer informatie?
De verpleegkundig specialist van het SCT bespreekt samen met u welke folders of internetpagina’s voor u geschikt zijn om meer informatie te vinden.

Contact
U kunt het Supportive Care Team bereiken via de verpleegkundig specialist. U kunt bellen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 020 – 5129333 en dan vragen naar pieper 3786

Wie is mijn aanspreekpunt?
De verpleegkundig specialist stemt met u en uw huisarts af wie uw aanspreekpunt is. Zolang het ziekenhuis een rol speelt bij symptoombestrijding of begeleiding heeft de verpleegkundige de coördinerende rol. Deze is dan voor u, uw naasten, de huisarts, de thuiszorg, specialist en andere zorgverleners het vaste aanspreekpunt in deze fase van uw leven.