Opleidingen

Printervriendelijke versie

Opleiding & Onderzoek

De IC-afdeling is een erkende opleidingsstage voor de opleiding tot Internist en Chirurg. De IC doet mee aan grote multicenterstudies en de verpleegkundige opleiding aan de Amstelacademie. Er is wekelijks onderwijs voor IC- en MC-verpleegkundigen alswel arts-assistenten en wij organiseren twee keer per jaar een mini-symposium met actuele medische en verpleegkundige onderwerpen.

De afdeling IC organiseert de introductiecursus "Acute Geneeskunde" voor alle nieuwe arts-assistenten van het ziekenhuis (3d) en de "Introductiecursus IC" voor alle nieuwe assistenten van de IC (5d). Het afdelingshoofd is FCCS-instructeur.

Het streven is om jaarlijks 3 verpleegkundigen op te leiden tot IC-verpleegkundigen en 4 tot MC-verpleegkundigen. Onze opleiding is CZO erkend, d.w.z. afgestudeerd IC verpleegkundigen voldoen aan landelijk gestelde eindtermen. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de Amstelacademie, het praktische gedeelte kan in zijn geheel in MC Slotervaart worden gevolgd. Daarnaast verzorgen wij het hoogcomplexe praktijkopleidingdeel voor studenten IC opleiding van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

De student werkt onder begeleiding (en onder verantwoordelijkheid) van IC- en MC-verpleegkundigen. Voor de duur van de opleiding krijgt de student twee mentoren toegewezen. De IC afdeling stalt dat de student twee maanden moet voorwerken op de afdeling voordat met de opleiding gestart wordt. In deze voorwerkperiode gebruikt de student een inwerkprogramma. Ervaring heeft geleerd dat studenten na een voorwerkperiode sneller de koppeling naar de theorie kunnen maken.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een dagje mee te lopen, alvorens de keuze te maken om een Medium Care dan wel een Intensive Care opleiding te gaan volgen. Beide opleidingen zijn trapsgewijs opgezet, d.w.z. na het behalen van een MC diploma kan men instromen in een verkorte IC opleiding.

Werken en leren tegelijk: Een vak leren en meteen geld verdienen

Dat kan in MC Slotervaart als je kiest voor een toekomst als operatie-assistent, anesthesiemedewerker, of radiodiagnostisch laborant. Voor elk van deze opleidingen gaat de leerling een leer/arbeidsovereenkomst aan met het ziekenhuis. Dat betekent dat je moet solliciteren om tot de opleiding te worden toegelaten. In je sollicitatiebrief verwachten we een motivering van je keuze voor de opleiding en een omschrijving wat je aantrekt in het beroep dat je met die opleiding wilt gaan uitoefenen.