Stages

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart is een leerbedrijf voor verschillende beroepsopleidingen, erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Jij, als student, hebt een frisse kijk op de zorg en bezit de nieuwste kennis. Jouw enthousiasme voor het zorgberoep willen we stimuleren bij MC Slotervaart door je te begeleiden en voor te bereiden op de praktijk. Maak dus snel kennis met MC Slotervaart en bekijk de diverse opleidings- en stagemogelijkheden die wij bieden.

Verpleegkundige stages

Zit je in het derde of vierde leerjaar van een verpleegkundige beroepsopleiding op Hbo-niveau, dan biedt MC Slotervaart stagemogelijkheden. Wij werken samen met de Hogeschool in Holland de Hogeschool van Amsterdam, en de Hogeschool Utrecht. De onderwijsinstellingen bepalen zelf, aan de hand van door het ziekenhuis opgestelde criteria, welke studenten geplaatst worden. Voor deze drie onderwijsinstellingen hebben we per jaar gemiddeld 40 stageplekken ter beschikking. 

Ook voor geneeskunde studenten bieden we plaatsen voor de Zorgstage van 4 weken in samenwerking met het UvA en VUmc in Amsterdam. Aanmelding in MC Slotervaart vindt plaats vanuit de opleidingsinstituten. Helaas kunnen we aanvragen vanuit andere opleidingsinstituten niet in behandeling nemen.

Keuze-coschappen

Aanmeldingen vinden plaats vanuit AMC en VUMC Paramedische en overige stages: stagebureau! Uiteraard hebben we ook stagemogelijkheden op paramedisch, administratief, technisch, financieel of andere gebied. Heb je hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar stage.po.slz@slz.nl.

Vermeld hierin duidelijk de volgende informatie:

  • Wat is de richting van je studie?
  • In welke periode wil je stage lopen? 
  • Voor hoeveel uren in de week wil je stage lopen? 
  • Wat is het doel van je stage? 
  • Aan welke eisen moet de stage volgens je opleiding voldoen? 

Het stagebureau maakt een eerste selectie. Dit betekent dat een aanvraag direct kan worden afgewezen of dat de aanvraag wordt doorgestuurd naar de betreffende afdeling/contactpersoon. Deze bekijkt en beoordeelt of er een geschikte stageplaats voor jou is.

Krijg ik een stagevergoeding?

Voor de duur van je stage gaan wij een stageovereenkomst met je aan. Het al dan niet ontvangen van een stagevergoeding is afhankelijk van de soort en duur van de stage die je loopt en conform CAO. Ook de reiskosten worden vergoed volgens de CAO. Stagiaires die in de weekenden werken, kunnen hun gemaakte reiskosten declareren, mits zij geen weekendtrajectkaart hebben. Dit geldt ook wanneer je door de week werkt en geen weektrajectkaart hebt.

Voorafgaand aan je stage vindt er, afhankelijk van het soort stage, een matchgesprek plaats.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.