Stages

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart is een leerbedrijf voor verschillende beroepsopleidingen, erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Jij, als student, hebt een frisse blik op de zorg en bezit de nieuwste kennis. Jouw enthousiasme voor het zorgberoep willen we stimuleren bij MC Slotervaart door je te begeleiden en voor te bereiden op de praktijk. Maak dus snel kennis met MC Slotervaart en bekijk de diverse opleidings- en stagemogelijkheden die wij bieden.

Verpleegkundige stages
Voor verpleegkunde studenten van diverse Hogescholen biedt MC Slotervaart stagemogelijkheden. Alle aanmeldingen verlopen via de stagebureaus van de opleidingsinstellingen. Als je stage wilt lopen bij MC Slotervaart, geef dit dan aan bij het stagebureau van jouw opleiding. Het is niet mogelijk om je aan te melden buiten het stagebureau om.

Keuze-coschappen
Als je interesse hebt in een keuze- coschap bij MC Slotervaart kan je een mail sturen naar: co-onderwijs@slz.nl.

Zorgstage geneeskunde
Ook voor geneeskunde studenten bieden we plaatsen voor de zorgstage in samenwerking met de UvA en VUmc in Amsterdam. Aanmelding in MC Slotervaart vindt plaats vanuit de opleidingsinstituten.

Medische psychologie
Afdeling medische psychologie heeft een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam. Alle aanmelding verlopen via het opleidingsinstituut.

Paramedische stages
Fysiotherapie: afdeling Fysiotherapie heeft een samenwerkingsverband met Hogeschool van Amsterdam. Alle aanmeldingen verlopen via het opleidingsinstituut.

Ergotherapie: afdeling ergotherapie heeft een samenwerkingsverband met Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Alle aanmeldingen verlopen via deze opleidingsinstituten.

Logopedie: derde- en vierdejaars studenten van alle logopedie opleidingen kunnen stagelopen bij deze afdeling. De aanmeldingen lopen in principe via de opleidingsinstituten, maar je mag ook zelf een mail sturen (stage@slz.nl). Het gaat om een klinische logopedie stage, waarbij het enkel volwassen en geriatrische patiënten betreft.

Diëtetiek: Afdeling diëtetiek heeft een samenwerkingsverband met Hogeschool van Amsterdam. Alle aanmeldingen verlopen via het opleidingsinstituut.

Stages doktersassistent
Op dit moment zijn er voor doktersassistenten in opleiding geen stageplaatsen beschikbaar. Zodra er weer stageplaatsen beschikbaar komen, zal dat hier vermeld worden.

ICT stage
Afdeling ICT biedt stages voor verschillende opleidingsniveaus en verschillende opleidingsinstituten. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via de mail (stage@slz.nl).

Stage facilitair
Afdeling facilitair biedt stages voor verschillende opleidingsniveaus en verschillende opleidingsinstituten. Het betreft hier facilitair/magazijn werk. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via de mail (stage@slz.nl).

Stage sociaal medische zorg (SMZ)
Afdeling Sociaal medische Zorg heeft geen mogelijkheden voor stage.

Technische dienst
Op dit moment heeft afdeling technische dienst geen stageplaatsen beschikbaar. Als er wel weer stageplaatsen beschikbaar komen zal dat hier vermeld worden.

Beroeps oriënterende/maatschappelijke stages
Voor deze stages bieden wij momenteel geen mogelijkheden. Als er wel weer stageplaatsen beschikbaar komen, zal dat hier vermeld worden.

Geen stagemogelijkheden bij deze afdelingen
Stages bij onderstaande afdelingen zijn niet mogelijk bij MC Slotervaart, omdat deze afdelingen geen onderdeel meer uitmaken van ons ziekenhuis:

  • Klinische chemie;
  • Apotheek;
  • Verloskunde;
  • Pedagogiek;
  • Kind/kraam.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij MC Slotervaart? Als jouw opleidingsinstituut een samenwerkingsverband heeft met de afdeling waar jij wilt stage lopen, kan je bij het stagebureau jouw voorkeur voor MC Slotervaart aangeven. Alleen als de afdeling waar jij stage wilt lopen niet met een bepaald opleidingsinstituut samenwerkt, kan je een e-mail sturen naar: stage@slz.nl.

Vermeld in jouw mail duidelijk de volgende informatie:

  • Studierichting;
  • Stageperiode;
  • Aantal stage uren per week;
  • Het doel van de stage;
  • Eisen waaraan de stage aan moet voldoen volgens de opleiding.

Procedure
Het stagebureau maakt een eerste selectie. Dit betekent dat een aanvraag direct kan worden afgewezen of dat de aanvraag wordt doorgestuurd naar de betreffende afdeling/contactpersoon. Deze bekijkt en beoordeeld of er een geschikte stageplaats voor jou is. Voorafgaand aan de stage vindt er, afhankelijk van het soort stage, een matchgesprek plaats.

Stagevergoeding
Voor de duur van de stage gaan wij een stageovereenkomst met je aan. Het al dan niet ontvangen van een stagevergoeding (conform CAO) is afhankelijk van de soort en duur van de stage die jij loopt.

Reiskosten
Stagiaires die in de weekenden werken, kunnen de gemaakte reiskosten declareren, mits zij geen studenten weekendtrajectkaart hebben. Dit geldt ook voor stagiaires die door de week werken en geen studenten weektrajectkaart hebben.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.